6936546752, 6972892568 5οχλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου, Θεσσαλονίκη 57009
hero image